Bild Typ Antal
Trålare -15 meter Trålare -15 meter 2
Trålare 15-24 meter Trålare 15-24 meter 5
Trålare +24 meter Trålare +24 meter 8
Garnbåtar Garnbåtar 8
Notbåtar Notbåtar 1
Övriga fiskefartyg<br />bomtrålare, snurrevadsbåtar mm Övriga fiskefartyg
bomtrålare, snurrevadsbåtar mm
8
Ex fiskebåtar<br />uttagna ur fiskeflottan Ex fiskebåtar
uttagna ur fiskeflottan
0