Bild Typ Antal
Trålare -15 meter Trålare -15 meter 2
Trålare 15-24 meter Trålare 15-24 meter 3
Trålare +24 meter Trålare +24 meter 7
Garnbåtar Garnbåtar 7
Notbåtar Notbåtar 2
Övriga fiskefartyg<br />bomtrålare, snurrevadsbåtar mm Övriga fiskefartyg
bomtrålare, snurrevadsbåtar mm
6
Ex fiskebåtar<br />uttagna ur fiskeflottan Ex fiskebåtar
uttagna ur fiskeflottan
0